Комуникацията в романтичните връзки

Романтичните връзки са сложни за навигиране. Всеки етап от отношенията идва със своите предизвикателства и трудности. Именно тази сложност и нюансираност на връзките са причината за морето от информация за това как трябва (и как не трябва) да общуват партньорите, за да имат благополучно партньорство. Не е изненадващо, че това е тема, която вълнува повечето хора – все пак удовлетворяващите романтични връзки са ключови за щастлив живот. Но как се очаква да знаем как да се държим с партньора си? Ефективното общуване с любимия човек не е тема, която се преподава в училище. Малцина имат късмета да бъдат свидетели на здравословните  взаимоотношения между родителите си. Често нашата интуиция и добронамерените  съвети от близките не са най-добрият водач, за да имаме удовлетворяваща връзка. Много малка част от наличната информация е научно потвърдена чрез психологически изследвания. 

Защо е важно да слушаме експертите?

Социалните платформи предоставят възможност на всеки да изрази мнението си по дадена тема. Често създателите на съдържание не са специалисти в областта, за която говорят. Нерядко споделеното от тях идва от личен опит и директни наблюдения върху живота на близките им. Това се нарича анекдотично доказателство и означава, че единичен случай се използва като аргумент в подкрепа на дадено по-широко твърдение. Разнообразните гледни точки са важни, но когато търсим съвети за това как да общуваме с партньора си, най-печелившият ход е да се доверим на специалистите в тази област, които използват научния метод за достигане до обобщения. 

Джон Готман е виден американски психолог и изследовател, известен с обширната си работа върху брака, връзките и междуличностната комуникация. Готман има значителен принос в областта на психологията, особено в изследването на брачната стабилност и динамиката на взаимоотношенията. Голяма част от неговата работа се фокусира върху условията, които предсказват успешното развитие на връзката и кои са сигналите- предиктори на края на романтичните взаимоотношения. 

Готман идентифицира четири конника на апокалипсиса в романтичните връзки. Конниците представляват метафора за токсични стилове на комуникация между двамата партньори, които предсказват раздяла с над 90% точност. В тази статия ще ви запозная с 4-те поведения, които трябва да избягвате в отношенията си, най-честите причини те да се появяват във връзката, както и с начини за ефективно противодействие. Отлична първа стъпка е деструктивните поведения да бъдат разпознати и осмислени, но това само по себе си не е достатъчно. Готман предоставя и ефективни противодействия срещу всеки един от конниците. Добрата новина е, че тези негативни модели могат да бъдат адресирани и поправени. Тук ще намерите противоотровата за всеки един от тях.  

От къде идва метафората за четирите конника на апокалипсиса?

 Четирите конника на апокалипсиса е библейска метафора, която произхожда от Новия завет на християнската Библия. Четирите конници символизират различни аспекти на апокалиптичните събития. Обикновено те се тълкуват като символ на завоевание, война, глад и смърт – всеки конник е свързан с различен цвят и носи определено бедствие на света. В сферата на романтичните връзки символичните образи на четирите конника на Апокалипсиса отразяват определени поведения, които, ако не бъдат адресирани и контролирани, могат да възвестят края на партньорството. 

Четирите предвестници на беда във връзката и техните противоотрови:

  • Критицизъм

Повечето хора могат да разпознаят критицизмът веднага. Характеризира се с вербални атаки и обиди към другия човек. Разликата между критика и оплакване е, че критиката е насочена към самата личност или към характера на партньора, а не върху специфично негово поведение, което е проблемно и трябва да се промени. Критиката може да звучи по следния начин: “Ти не се интересуваш”, “Ти винаги ме поставяш на второ място”, “Ти никога не правиш нещата както трябва”. Характерната формула на критицизма е комбинацията на използването на  “Ти” и свръхгенерализация (винаги, никога, постоянно). Тази формула е деструктивна за връзката, защото представлява директна атака върху личността на другия човек. В резултат на това той или тя може да се почувства атакуван/а, отхвърлен/а и наранен/а. Ако забележите критика от своя страна или от страна на партньора ви към вас, не бързайте със заключението, че връзката ви ще се провали. Системният критицизмът е червена лампа, която трябва да адресирате, тъй като нерядко това поведение отваря вратата на вашата връзка и за останалите конници. 

Защо се появява: Критиката често представлява изразяване на натрупан гняв към партньора.

Противоотрова на критицизма: Готман открива, че комуникацията между партньорите е най-ефективна, когато подхождат един към друг с нежност, вместо да оставят гнева си да контролира ситуацията. Ако имате забележка или критика към партньора си, опитайте се да я представите по конструктивен и загрижен начин. Избягвайте употребата на изречения, които започват с “Ти”. Вместо това поставете фокуса върху това как се чувствате Вие, а не върху “повредената” личност на вашия партньор. Започнете с това как се чувствате, след това представете своята нужда и попитайте учтиво за нейното удовлетворяване: “Чувствам се пренебрегнат, когато не ме поздравиш, прибирайки се от работа. Ще се почувствам много по-уверен и удовлетворен, ако го направиш, би ли могла/могъл?”. Други начини за подсилване на нежността в общуването са използването на мил тон, хумор, нежен физически допир и всичко останало, което засилва топлината и свързването между партньорите. Този стил на комуникация засилва многократно вероятността да бъдете чути и разбрани. 

  • Презрение 

Презрението е няколко нива по-тежко за отношенията от критицизма. Включва изразяване на чувство за превъзходство или пренебрежение към партньора, често чрез сарказъм, цинизъм, обиди, подигравки, и определен език на тялото, например въртене на очи. В същината си презрението изразява различни форми на неуважение. Ето и някои характерни фрази: “Ти си глупак”, “За нищо не ставаш”. Презрителното поведение може да бъде вредно, защото подкопава основата на взаимното възхищение и признателност, което е от решаващо значение за здравата връзка. Партньорите, които се чувстват постоянно неуважавани или омаловажавани, вероятно ще започнат да се защитават или ще се отдръпнат емоционално, което ще доведе до прекъсване на комуникацията и интимността. Според Готмън това е конникът, който има най-мощна разрушителна сила за връзката и е от решаващо значение да бъде разпознат и адресиран навреме. 

            Защо се появява: Презрителното поведение е вербална и физическа проява на негативни чувства и мисли към партньора. Може да възникне от различни източници и някои общи фактори включват негативни вярвания и заключения за личността на партньора. Най-честата причина е неефективна комуникация между двамата партньори. 

Противоотрова на презрението: Най-ефективният начин за адресиране на презрението е изграждане на култура на признателност между двамата партньори. Според Готман признателността трябва да бъде в основата на взаимоотношенията. Пълноценните взаимоотношения изискват изразяване на благодарност, признателност, привързаност и възхищение и от двамата партньори на ежедневна база. Някои хора имат тенденцията да бъдат по-критични и забелязват нещата, които не им харесват много по-лесно. Ако се припознавате в това описание, постарайте се да забележите нещата, които вървят добре и за които сте признателни на своя партньор. “Благодаря, че ми направи кафе тази сутрин”, “Косата ти ухае прекрасно!”, “Прекарах си страхотно снощи в твоята компания”. Когато във връзката е изградена силна култура на признателност, е много трудно презрението да поеме контрола и да оцвети партньора в негативна светлина. 

  • Отбранителност 

Отбранителността представлява защитна реакция, при която единият партньор отрича грешки, извинява се или прехвърля вината, за да избегне поемането на отговорност за проблема. В контекста на изследването на Готман отбранителната позиция се счита за деструктивен комуникационен модел, тъй като възпрепятства ефективното разрешаване на конфликти. Когато един партньор започне да се отбранява, това може да ескалира напрежението в разговора, което от своя страна затруднява справянето с основните проблеми. Често води до цикъл, в който отбранителната позиция на единия партньор предизвиква повече негативна комуникация, създавайки модел на непродуктивни и враждебни взаимодействия.

Защо се появява: Отбранителността е автоматична защитна реакция на партньора, който е подложен на критицизъм и/или презрение. Понякога може да възникне и като отговор на здравословна конструктивна критика, ако личността се затруднява да се справи с чувствата си на вина и срам относно ситуацията, за която трябва да поеме отговорност. 

Противоотрова на отбранителността: Ефективен начин за справяне с отбранителността е поемане на отговорност дори и само за част от проблема. Това може да бъде изключително предизвикателно за някои хора, тъй като изисква саморегулация и самонаблюдение. Ако се припознаете в това поведение, опитайте да отложите инстинктивната си защитна реакция за няколко секунди и помислете дали другият човек все пак има право. Дори и след паузата да не смятате, че другият човек е изцяло прав, помислете дали няма да се отрази добре да се съгласите поне отчасти. Ето и някои примерни отговори: “Ще помисля върху това”, “Имаш право, ще се постарая повече следващия път”, “Разбирам какво ми казваш, съжалявам, че съм ти причинил болка и няма да се повтори”. Поемането на отговорност обикновено води до деескалация и предотвратява задълбочаването на конфликта. И най-важното – отваря поле за ефективен разговор, в който партньорите могат да изразят своите потребности и да се сближат отново. Важно е да се отбележи, че и двамата партньори трябва да поемат отговорност за проблемите в отношенията. Това правило не работи добре, ако единият партньор е вечно обвиняващ другия, без той самият да поема отговорност за поведението си. 

  • Затваряне/ Игнориране   

            Четвъртият конник на апокалипсиса се появява, когато единият от партньорите се оттегли от разговор или взаимодействие. Характерно е емоционално затваряне и отказването да се води разговор с другия човек. В контекста на една връзка затварянето/игнорирането е значителна комуникационна бариера. Често включва партньор, който става неотзивчив, емоционално дистанциран и некомуникативен по време на конфликт или труден разговор. Игнориращият партньор може да се оприличи с каменна стена, която е мълчалива, избягва зрителен контакт или физически напуска пространството без да дава обяснение защо го прави. Подобно поведение кара другия партньор да се чувства нечут, разочарован и изоставен. Според Готман затварянето може да бъде особено вредно, защото предотвратява разрешаването на конфликти и създава усещане за емоционална изоставеност за партньора, който се опитва да общува. Може да доведе до прекъсване на връзката между партньорите и да допринесе за цикъл от ескалиращи негативни взаимодействия.

Защо се появява: Често по време на конфликт единият или двамата партньори не знаят как да се справят със стовареното върху тях напрежение. Една от най-честите стратегии за емоционална регулация е именно затварянето към другия човек и игнорирането му. Някои хора се нуждаят от определено време насаме след нажежен разговор, за да се регулират. Те често не знаят как да съобщят на партньора си за тази своя нужда и просто се оттеглят без да дават обяснение. Друг вариант е игнорирането да се използва целенасочено от единия партньор с цел да накаже другия. Това е особено вреден начин и допринася за загубата на доверие в отношенията.

Противоотрова на затварянето/ игнорирането: Джон Готман посочва физиологичната саморегулация като най-подходящ метод за справяне с последния конник. Ако сте влезли в ожесточен разговор с партньора си, първата стъпка към саморегулацията е да спрете взаимодействието. Втората стъпка е да обясните по емпатичен начин на партньора си, че имате нужда от известно време насаме, за да се регулирате. Ето един пример: “Скъпи/ скъпа, много съжалявам, че ще прекъсна разговора ни, но се чувствам изключително разстроен/а. Можем ли да си дадем 20 минути почивка и да продължим разговора след това?” Важно е почивката да е поне 20 минути, тъй като толкова време е нужно на тялото ви да възвърне спокойното си състояние. Прекарайте това време в активност, която ще ви успокои. Почетете книга, играйте видеоигра или излезте на кратка разходка. Справянето със затваряне/игнориране е важно, тъй като има потенциал да създаде безопасно и отворено пространство за комуникация, насърчаване на емоционалното изразяване и намиране на начини за участие в конструктивен диалог, дори когато сте изправени пред предизвикателни проблеми. В контекста на изследването на Готман, елиминирането на това поведение е част от създаването на по-положителен и отзивчив комуникационен модел в една връзка. 

Стъпка към промяна

Въпреки че можем да се съгласим, че няма една единствена рецепта за успешни партньорски взаимоотношения, според данните от изследванията на Готман представените четири поведения нанасят значителна вреда на връзката ни. Ако тези токсични модели на общуване се покрадват и във вашите взаимоотношения, си струва да ги адресирате и да опитате да ги елиминирате. Промяната на поведението е възможна, но предизвикателна задача. Ако преживявате затруднения, не се колебайте да се свържете със специалист по психично здраве, който да върви до вас по пътя към промяната. 


Tina

Тина Стоянова е здравен психолог, чиято мисия е да покаже на хората, че промяната е възможна въпреки ежедневните предизивикателства. Тя помага на хора, които срещат подобни предизвикателства в лицето на депресия, тревожност, хранителни разстройства и прекомерен стрес.

More from our blog

Здравословен сън – защо и как?

03/22/2024 Tina Stoyanova

Колко часа сън са необходими на човек и защо е важно да не пренебрегваме хигиената на съня? Как сънят ни да е по-пълноценен и какво трябва да направим, за да се чувстваме отпочинали? Когато потърсим информация в интернет относно подобряване на здравето, първите препоръки често са свързани с промени в режима на хранене и движение. Но факторът, който най-често бива пренебрегнат е здравословния сън. Разберете повече в тази статия.

ПсихикаТяло

ПОСТАВЯ ЛИ ЖИВОТА НИ НА ПАУЗА МЕНОПАУЗАТА?

03/13/2024 Yana Koteva

Менопауза. Термин, който, макар и в двадесет и първи век, все още се усеща като дума, равносилна на завършек. Трябва ли обаче наистина да бъде така?

В тази статия отговаряме на множество важни въпроси, свързани с промените в живота на жените, преминаващи през този период!

ЗдравеПсихика
happy woman feeling empowered and strong

Какво искат да чуят жените? Кратък наръчник за здравословна комуникация

03/08/2024 Yana Koteva

Мъжете често се оказват изгубени в превода, когато се опитват да постигнат съгласие със своята половинка. Това се корени в различната психология, както на мъжа, така и на жената. Вижте как можете да подобрите комуникацията във връзката през погледа на жената.

ОтношенияПсихика