край на токсичната връзка с нарцисист;

Откъде произлиза названието „нарцисист“?

Нарцис бил толкова красив, че дори олимпийските богове му се възхищавали, но бил тъжен. Собствената му хубост светела толкова силно, че го оставила сляп за красотата на всички други. Той бил горд, но и лишен от радостта да обича. Всеки, който го видел се влюбвал в него. Това се случило и с Ехо – горска нимфа, чието проклятие било да може да повтаря единствено последните думи на някого. Един ден докато Ехо го наблюдавала от близките храсти Нарцис попитал: „Кой е там?“ Тя повторила думите му, защото нямало как да каже нещо различно, а Нарцис, чувайки отражението на собствената си реч, побързал да последва незнайния образ. Сякаш за първи път усещал, че може да обича. Изморил се и седнал до един извор, за да пие вода. Във водата видял отражението си и се влюбил неизмеримо. Останал там, отказвайки да се раздели с любовта си. Ехо го гледала как повяхва, но не могла да направи нищо повече от това да повтаря думите му, с които се вричал в любов на себе си.  Така трагично приключил животът на Нарцис, а на мястото изникнало красиво цвете. 

Това е митът, който вдъхновява известният австрийски психоаналитик Зигмунд Фройд да нарече определени личностни черти „Нарцисизъм“. В психологическите текстове днес, крайната форма на нарцисизъм е описвана като „състояние с широко разпространен модел на величественост, нужда от възхищение и липса на емпатия“ (DSM-5).

Съвременната литература се съгласява с идеята, че всеки може да притежава личностни черти, характерни за нарцисизма, както и че някаква доза любов към себе си е здравословна. Проблемът се формира тогава, когато тази любов може да бъде насочена единствено и само към себе си. Такова състояние специалистите наричат Нарцистично личностно разстройство. 

Кои са характерните черти на нарцисиста?

 • Завишена самооценка: Нарцисистите често имат завишено мнение за своите способности и важност. Те могат да се представят като изключително компетентни и значими.
 • Фантазии за успех, съвършенство и власт: Нарцисистите често имат неосъществими фантазии за голям успех, безупречност или изключителна власт.
 • Силна вяра в собствената уникалност: Нарцисистите вярват, че са изключителни и уникални, изисквайки особено отношение и признание.
 • Нужда от възхищение: Те изискват постоянно възхвала и одобрение от околните, за да поддържат своето чувство за важност.
 • Чувство за изключителност: Нарцисистите очакват специално третиране и са убедени, че са изключителни и заслужават привилегии.
 • Използване на другите за лична изгода: Често се възползват от другите и използват междуличностните си отношения за постигане на лични цели.
 • Ниска степен на емпатия: Те трудно разбират или съчувстват на другите, вместо това, често се фокусират само върху своите нужди и желания.
 • Завист, ревност и недоверие: Нарцисистите могат да изпитват силна завист към другите, ревност от техния успех и обикновено се държат с недоверие към околните.
 • Арогантност, надменност и презрение: Характеризират се с високомерие и презрение към онези, които не отговарят на техните очаквания или стандарти.

Какво чувства един нарцисист?

Докато Нарцис се взира в собственото си отражение в кристалните води, той се озовава в мрежата на самовнушението. Забравил за света отвъд огледалния си образ, той се е изгубил в дълбините на себепоглъщането. Това отразява ясно нарцистичната склонност да се фиксират в себе си, игнорирайки нуждите, желанията и емоциите на онези, които са въвлечени в  нарцистичната връзка. Любовта към себе си на Нарцис затъмнява всякаква способност за емпатия към другите.

Успоредно с това нарцисистите, водени от фокуса върху себе си, често проявяват забележителен дефицит в разпознаването и разбирането на другите. Както Нарцис е имал трагичен край, погълнат от собствената си красота, така и взаимоотношенията с нарцисисти могат да доведат до разрушителни резултати. Емоционалните сътресения, психологическият стрес и разрушената самооценка често бележат последиците от взаимоотношенията с хора, които проявяват нарцистични черти. Разбирането на мита за Нарцис предлага дълбока перспектива, през която да разберем  тези взаимоотношения. За тези, които се ориентират в този емоционален пъзел, търсенето на професионална подкрепа, установяването на твърди граници и приоритизирането на грижата за себе си се превръщат в решаващи компоненти за намиране на изход от тези сложни  връзки. Не забравяйте, че поведението на нарцисиста е унищожително и за самия него. Изгубен между своята реалност и истинския свят.

Как изглежда връзката с нарцисист?

Историята за Нарцис е стара като времето. Древногръцкият разказ, макар и вкоренен в митологията, има страховито ехо в динамиката на съвременните взаимоотношения, характеризиращи се със себичност, манипулация и трагични раздели. Връзката с нарцисист е болезнена и от нея се излиза трудно. 

Отношенията с нарцисисти обикновено преминават през три добре дефинирани фази: фазата на любовно бомбардиране, последвана от обезценяване и накрая отхвърляне. Този цикъл е определян от желанието на нарцисиста да запази контрола и да поддържа емоционалната ангажираност на партньора си, докато същевременно удовлетворява собствените си потребности.

Фази на връзката:

Всяка фаза от връзката с нарцисит има своите особености. В следващите редове ще намерите характерните черти на всяка фаза, преплетени с историята на Нарцис и Ехо:

 • Фаза на любов и обещания: Нарцис, олицетворение на физическото съвършенство, притежавал красота и чар, които надхвърлят границите на смъртните. Очарованието му било магнетично и привличало другите в неговата орбита без усилие. Подобно на харизматичното обаяние, с което разполагат нарцисистите в съвременния свят. Връзката с нарцисист винаги започва бурно, със силно привличане, сякаш неустоимо за обикновените хора, с което примамват в техния свят, в който нуждата от другия е само за лична валидация. В началото ще ви засипят с любов, с обещания, ще нарисуват свят, който е неустоим. Ще ви търсят, както Нарцис търси Ехо в гората и ще изглежда, че вие сте това, от което се нуждаят, когато всъщност са привлечени от собственото си отражение, което виждат във вас. Ще ви накарат да се чувствате специални и единствени, за да го върнете към тях, като ехо.
 • Фаза на омаловажаване: Във фазата на обезценяване на връзката с нарцисист първоначално обещаното бъдеще, признанията в любов и клетвата за вярност се променят рязко. Нарцисистът започва да се държи така, че да ви омаловажи, предизвиквайки объркване и болка. Обичта и вниманието намаляват, заменени от раздразнителност, караници и критики. Целта е да подкопае самочувствието ви и да ви изолира от вашата система за подкрепа, като понякога ескалира до крайни поведения като публично унижение или заплахи. Тази фаза създава емоционален смут, карайки ви да се чувствате извън равновесие и отчаяно да търсите положително внимание от тях, да им се докажете. Нарцисистът може периодично да се връща към любовното бомбардиране: с това поддържа емоционалния контрол и прави възможността да си тръгнете още по-трудна. 
 • Фаза на отхвърляне: Във фазата на отхвърляне нарцисистът внезапно прекратява връзката или оттегля емоционалната си ангажираност без обяснение. Това често се случва, когато си намери нов източник на нарцистично захранване. Нарцисистът става дистанциран или враждебен, за да запази господството си, като вероятно ви обвинява за провала на връзката. Жертвите може да интернализират вината, осъзнавайки емоционалната манипулация и липсата на емпатия. Тази фаза разкрива насилствения характер на връзката, причинявайки огромна болка и объркване поради внезапната загуба и емоционалния камшик от цикъла на тормоз.

Партньорът на нарцисиста (Ехото на Нарцис):

Нарцисистите обикновено се закачат към партньори, които са тяхната пълна противоположност: емпатични, помагащи, земни – естественият инстинкт на емпата да обгрижва е като храна за нарцисиста. В тази динамика лесно се установява връзка на безусловно даване от едната страна и взимане от другата. Освен това,  често са привлечени от хора с ниска самооценка и нужда от близост – харесва им уязвимостта, която може да бъде използвана в тяхна полза и да се превърне в съзависимост. От друга страна, някои нарцисисти са привлечени от силни хора с висок статут в обществото – тях приемат за предизвикателство, което трябва да покорят, а освен това подхранват фантазиите им за величие. 

Връзките на нарцисиста често са дълги, но нямат проблем с бързата смяна на партньори, тъй като не инвестират емоционално в отношенията си. Какъвто и партньор да изберат, ще очакват да бъдат център на неговата вселена и вероятно ще успеят. Техните взаимоотношения често се характеризират с токсична динамика, при която единият партньор се стреми да доминира и контролира, а другият жертва своите нужди и желания в името на връзката. Това често води до съзависимост от страна на партньора.

Съзависимостта е поведенчески модел, при който единият човек прекомерно се нуждае от одобрението на другия. В нарцистичните взаимоотношения съзависимостта често се проявява като партньор, който дава приоритет на потребностите на нарцисиста над своите собствени, като в замяна очаква потвърждение на собствената си личност. Това се случва, защото нарцисистите умеят да манипулират и използват другите, за да изпълняват желанията си. 

Съзависимостта се отразява изключително тежко на психическото, емоционалното, а понякога и на физическото състояние. Често срещани последици са тревожността, депресията и разрушената самооценка. Съответно партньорите могат да изпитват трудности при вземането на решения и установяването на здрави взаимоотношения извън нарцистичната динамика. Усещането, което партньорът на нарцисиста придобива, може да се опише като „загуба на глас“ – точно като митологичната Ехо – което може да се определи и като загуба на автентичност.

Излизането от цикъла на съзависимост в нарцистична връзка е предизвикателство, но е възможно. Можете да не се изправяте пред това предизвикателство сами. Потърсете подкрепа от близък човек или специалист, ако прецените, че имате нужда.

Как да сложиш край на връзката с нарцисист?

Излизането от всяка връзка е трудно, но понякога излизането от връзка с нарцисист може да изглежда дори невъзможно. Все пак, това, че краят на древногръцкия мит е трагичен не означава, че и вашата история трябва да бъде. Много често преди да напуснат нарцисист, партньорите са опитали всичко, водени от илюзията: „Аз мога да го променя.“ Това означава, че вероятно са минали през всички болки на нефункционална връзка – лъжа, манипулация, унижение, страх, доказване.

Връзките за нарцисистите са повърхностни, което означава, че за тях е много по-лесно да преминат в нови отношения и го правят много по-бързо. Това оставя партньора, който има нужда да мине през неповърхностните фази на скръб, още по-дестабилизиран. Често, ако изглежда сякаш партньорът им е продължил, това връща интереса на нарцисиста, който отново е готов да ги залее с любов и грижа. Този психологически механизъм превръща оттеглянето в процес на повтаряща се травматизация. Нарцисистът не обича да бъде изоставян – това означава, че ще се бори до край. Ще ви каже всичко, което сте мечтали да чуете, понякога дори само за отмъщение.

С това подготовката да напуснете нарцисист се превръща в една трудна задача. Особено, ако в раздялата е намесен развод, това често означава усложнения. Бъдете готови. Ако усещат, че не успяват да ви задържат и губят контрол, нарцисистите ще се превърнат в жертва, ще ви обвинят за разпада на отношенията, а ако не могат да контролират вас, ще се опитат да манипулират тези около вас. Знаейки споменатото досега и следвайки следните стъпки, ще бъдете подготвени да се справите с тази раздяла:

Стъпки за оттегляне от токсичните взаимоотношения с нарцисист:

 • Планирайте предварително: Направете план и осигурете вашата независимост и сигурност, както физическа, така и емоционална.
 • Бъдете директни и ясни: Не оставяйте място да бъдете разубедени. Нарцисистите са добри в това да разпознават чуждите слабости. Ако усетят колебание в решението ви със сигурност ще го използват.
 • Поставете граници в общуването: Нарцисистите могат да се опитат да ви манипулират с чувство за вина. Дайте ясен знак, че стоите зад решенията си. 
 • Бъдете асертивни: Избягвайте влизането в спор, това е тяхна територия. Задайте очакванията си и се оттеглете от разговора. 
 • Ограничете контактите: Комуникирайте само ако е крайно необходимо и се стремете разговорът да не излиза от темата. 
 • Потърсете подкрепа: Характерно за нарцисистите е да ви отделят от близки и приятели. Възстановете тези връзки и намерете подкрепата, от която се нуждаете. 
 • Помислете за професионална помощ: Излизането от връзка с нарцисист е трудно. Намерете професионалист, който да ви помогне. 
 • Дайте си време след връзката: Отдайте се на себе си и се погрижете за интересите си.

Освобождаване от нарцисистични връзки:

В днешната статия ви разкрихме сложната динамика на връзката с нарцисист: от нейните корени в митологията до предизвикателните фази и характерните черти, включени в тях. Пътят към прекъсването на връзката с нарцисист е изпълнен с препятствия, но с информираност и устойчивост, той се превръща в път към лично освобождение. Чрез разпознаване на знаците, разбиране на перспективата на партньора и следване на описаните стъпки, партньорът на нарцисиста може да възвърне своето чувство за собствена стойност и автономия. Помнете, че въпреки че пътят напред може да изглежда плашещ, дестинацията предлага обещание за свобода.

Venera

Венера Симеонова е детски психолог и корпоративен уелнес коуч. Специализирана е в работата с деца с поведенчески проблеми и консултиране на родители. Занимава се с ранно детско развитие, детска тревожност, семейна динамика и личностно развитие.

More from our blog

Здравословен сън – защо и как?

03/22/2024 Tina Stoyanova

Колко часа сън са необходими на човек и защо е важно да не пренебрегваме хигиената на съня? Как сънят ни да е по-пълноценен и какво трябва да направим, за да се чувстваме отпочинали? Когато потърсим информация в интернет относно подобряване на здравето, първите препоръки често са свързани с промени в режима на хранене и движение. Но факторът, който най-често бива пренебрегнат е здравословния сън. Разберете повече в тази статия.

ПсихикаТяло

ПОСТАВЯ ЛИ ЖИВОТА НИ НА ПАУЗА МЕНОПАУЗАТА?

03/13/2024 Yana Koteva

Менопауза. Термин, който, макар и в двадесет и първи век, все още се усеща като дума, равносилна на завършек. Трябва ли обаче наистина да бъде така?

В тази статия отговаряме на множество важни въпроси, свързани с промените в живота на жените, преминаващи през този период!

ЗдравеПсихика
happy woman feeling empowered and strong

Какво искат да чуят жените? Кратък наръчник за здравословна комуникация

03/08/2024 Yana Koteva

Мъжете често се оказват изгубени в превода, когато се опитват да постигнат съгласие със своята половинка. Това се корени в различната психология, както на мъжа, така и на жената. Вижте как можете да подобрите комуникацията във връзката през погледа на жената.

ОтношенияПсихика